ALGEMENE VOORWAARDEN

De website https://www.vodka-poliakov.com wordt uitgegeven door:
C.E.P.P.
85 rue de l’Hérault

F-94227 CHARENTON LE PONT

Publicatiedirecteur: Directeur marketing Frankrijk.

Hostingbedrijf:
OVH2

rue Kellerman

59100 ROUBAIX

 

Contactgegevens

Wij nodigen u uit om per e-mail contact met ons op te nemen op het volgende adres:
vodkapoliakovlm@gmail.com.

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. Uw browser moet Javascript accepteren. U kunt ons ook per post een brief schrijven met al uw vragen of informatieverzoeken.

 

Auteursrechten

De reproductie, het gebruik, de exploitatie van foto’s, afbeeldingen, teksten, database-extracten, grafische ontwerpelementen en in het algemeen alle publicatie-elementen van de website zijn verboden zonder voorafgaande toestemming van de auteurs. De niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid in hoofde van de overtreder.

 

Intellectuele eigendom

Alle gegevens en informatie op deze website zijn beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. De gebruiks- en reproductierechten en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website zijn exclusief eigendom van C.E.P.P. De gehele of gedeeltelijke reproductie van documenten op deze website is uitsluitend toegestaan als informatie voor persoonlijk en privégebruik; elke reproductie of gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke strafrechtelijke vervolging door de vennootschap C.E.P.P.

 

Logo’s en merken

De naam en de logo’s van POLIAKOV zijn geregistreerde namen en handelsmerken, die worden beschermd door nationale en internationale wetten.

 

Op de website gepubliceerde informatie

C.E.P.P. doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de website juist en recent is, maar C.E.P.P. kan niet garanderen dat de informatie op de website volledig, nauwkeurig, nauwkeurig, volledig en vrij van fouten is. C.E.P.P. behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren of te wijzigen. C.E.P.P. wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die beschikbaar is op haar website en het voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie op deze website. In geen geval is C.E.P.P. aansprakelijk voor enige vorm van directe dan wel indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of in verband met deze website.

 

Hyperlinks

De creatie van hyperlinks naar de website https://www.vodka-poliakov.com is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de publicatiedirecteur.

 

Privacybeleid en cookies

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

COFEPP, een naamloze vennootschap met een directoire en een raad van toezicht, met een kapitaal van 5.900.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Créteil onder het nummer 572 056 331, btw-nummer FR 94 572 056 331 en met maatschappelijke zetel in 18 rue de l’Entrepôt, F-94227 CHARENTON LE PONT CEDEX.

Terminologie:

Gebruiker: elke natuurlijke persoon, al dan niet met een persoonlijke gebruikersaccount, die gebruik maakt van de website https://www.vodka-poliakov.com of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

Website: https://www.vodka-poliakov.com

 

Verzameling van gegevens en doeleinden van de verwerking ervan

https://www.vodka-poliakov.com kan persoonlijke gegevens verzamelen over elke gebruiker die surft naar onze website, deze raadpleegt en/of via onze website bestelt, met name door gebruik te maken van cookies in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Er worden gegevens verzameld wanneer de gebruiker:

 • zich inschrijft voor de nieuwsbrieven of meldingen die door https://www.vodka-poliakov.com worden voorgesteld;
 • contact opneemt met de klantendienst van https://www.vodka-poliakov.compar via om het even welk communicatiemiddel dat hem ter beschikking wordt gesteld;
 • deelneemt aan een promotiespel of concours;
 • door de website bladert en artikelen raadpleegt;
 • een informatieformulier of vragenlijsten invult op de website.

De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor de volgende verwerkingen:

 • het verzenden van commerciële prospectie (zie paragraaf “Nieuwsbrieven”);
 • het ter beschikking stellen van social share buttons;
 • de invoering van promotiespellen en/of concours;
 • de productie van statistieken voor publieksmeting en marketingonderzoek;

 

 Aanmaken van accounts, formulieren en vragenlijsten

De gebruiker moet alle velden van het formulier voor het aanmaken van een persoonlijke gebruikersaccount of van elk ander formulier voor het invoeren van informatie op de website invullen, met uitzondering van de velden die als optioneel worden weergegeven, d.w.z. die niet met een sterretje zijn gemarkeerd. Optionele informatie wordt verzameld door https://www.vodka-poliakov.com en stelt ons in staat om de gebruikers van de website beter te leren kennen.

Alle informatie gemarkeerd met een sterretje is verplicht. De gebruiker moet ze beantwoorden.

Als u niet reageert, wordt de persoonlijke account van de gebruiker niet geregistreerd of wordt het informatieformulier niet gevalideerd. https://www.vodka-poliakov.com zal niet reageren op de verzoeken van de gebruiker.

 

Ontvangers van gegevens

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor het gebruik van https://www.vodka-poliakov.com. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan commerciële en publiciteitspartners en eventueel aan de politiediensten in het kader van gerechtelijke vorderingen.

De gegevens kunnen ook worden verwerkt door verwerkers waarop https://www.vodka-poliakov.com een beroep doet om de inhoud van de website te personaliseren.

 

Recht op inzage, rectificatie en verwijdering van gegevens

De gebruiker wordt erop geattendeerd dat deze geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bij de CNIL (de Franse Commission nationale de l’informatique et des libertés) is gemeld. In overeenstemming met de gewijzigde Franse wet ‘Informatique et Libertés’ van 6 januari 1978, heeft de gebruiker het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben. De gebruiker kan zich uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

Om dit te doen, hoeft u alleen maar het contactformulier op de website https://www.vodka-poliakov.com in te vullen en in de tekst van het bericht “Recht van inzage, rectificatie of bezwaar tegen de verwerking van mijn gegevens” te vermelden.

Ons team zal contact met u opnemen. De gebruiker moet zijn naam, voornaam en postadres vermelden. Zijn verzoek moet worden ondertekend en vergezeld zijn van een geldig identiteitsbewijs met handtekening. De gebruiker kan het adres opgeven waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

https://www.vodka-poliakov.com beschikt over een termijn van 2 maanden vanaf de ontvangst van het verzoek van de gebruiker om te antwoorden. Na afloop van deze termijn kan de opdrachtgever zich tot de CNIL wenden in geval van een negatieve reactie of het uitblijven van een reactie van https://www.vodka-poliakov.com.

 

Bewaartermijn van de gegevens

https://www.vodka-poliakov.com bewaart de gegevens gedurende een periode van vijf jaar vanaf het einde van de relatie met de klant of de prospect. De termijn begint ofwel bij de laatste bestelling, ofwel de laatste verbinding met de persoonlijke account van de gebruiker, ofwel het laatste contact met de klantenservice, ofwel het verzenden van een e-mail naar de klantenservice, ofwel een klik op een hyperlink in een e-mail verzonden door https://www.vodka-poliakov.com ofwel het plaatsen van producten in het winkelwagentje zonder afronding van de aankoop, ofwel tot slot een positief antwoord op een e-mail met de vraag of de klant aan het einde van de periode van vijf jaar de commerciële prospectie wenst te blijven ontvangen. Aan het einde van deze periode worden de gegevens van de klant of de prospect geanonimiseerd.

Niettemin kunnen gegevens die worden gebruikt om het bewijs van een recht of een overeenkomst te leveren, of die worden opgeslagen in overeenstemming met een wettelijke verplichting, worden gearchiveerd in overeenstemming met de vigerende wettelijke bepalingen.

 

Bestemming van de persoonsgegevens na overlijden

https://www.vodka-poliakov.com informeert de gebruiker dat hij tijdens zijn leven richtlijnen kan vaststellen voor het opslaan, verwijderen en meedelen van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden. Deze richtlijnen kunnen algemeen of specifiek zijn. De gebruiker kan zijn instructies te allen tijde wijzigen of herroepen. Hiervoor kan de gebruiker een e-mail sturen naar vodkapoliakovlm@gmail.com.

 

Postadres en telefoonnummer

Het postadres en het telefoonnummer van de klant zijn noodzakelijk voor de verwerking en het beheer van de bestellingen en voor de commerciële relaties tussen https://www.vodka-poliakov.com en de klant.

https://www.vodka-poliakov.com gebruikt deze persoonsgegevens voor commerciële prospectiedoeleinden. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich er op een eenvoudige en kosteloze manier tegen te verzetten. Hiervoor kan de gebruiker een e-mail schrijven naar vodkapoliakovlm@gmail.com. 

 

COOKIES

Definitie van een cookie

Een cookie is een tekstbestandje dat op uw apparaat (computer, tablet of mobiel apparaat) wordt geplaatst of opgeslagen wanneer u een website bezoekt. De cookie stelt een website in staat u te herkennen, u te helpen navigeren tussen de pagina’s van een website, veilige verbindingen te bieden en uw voorkeuren te onthouden bij uw volgende bezoeken.

https://www.vodka-poliakov.com gebruikt cookies om de gebruiker (al dan niet klant) te herkennen bij het maken van een verbinding met de website. https://www.vodka-poliakov.com gebruikt ook de “Localstorage” van de browser, die hetzelfde werkingsprincipe heeft als cookies. De actie voor het verwijderen van cookies verwijdert ook de “Localstorage” van de browser.

 

Cookies verwijderen

De gebruiker kan te allen tijde de cookies die op zijn apparaat zijn opgeslagen, uitschakelen. Hiervoor selecteert u eenvoudigweg de juiste instellingen in uw browser. Deze uitschakeling verhindert echter de toegang tot bepaalde functies van de website die u in staat stellen om de diensten die worden aangeboden door https://www.vodka-poliakov.com te personaliseren.

De verschillende soorten cookies die worden gebruikt

 • Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies stellen u in staat om door de website te bladeren en zijn essentieel voor het goed functioneren van de website. Het uitschakelen ervan zal problemen veroorzaken bij het gebruik van de website en zal de toegang tot bepaalde functies verhinderen.
 • Functionele cookies: deze cookies stellen u in staat uw voorkeuren en keuzes te onthouden om uw ervaring op de website te personaliseren.
 • Statistische en prestatiecookies: deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken (aantal bezoeken, aantal bekeken pagina’s, bezoekersactiviteit) via de analysetools van Google Analytics en Facebook. Deze cookies stellen ons ook in staat om problemen met de werking van de website te identificeren en op te lossen en deze te verbeteren.
 • Partnercookies: deze cookies die door partnerbedrijven op het apparaat worden geplaatst, identificeren de op de website bekeken of aangeschafte artikelen en verzamelen browsergegevens om het advertentieaanbod dat naar de gebruiker buiten de website wordt gestuurd, te personaliseren. In het kader van een dergelijk publicitair partnerschap kan https://www.vodka-poliakov.com verplicht worden om aan de partner gegevens door te geven over de artikelen die de gebruiker tijdens zijn bezoek aan de website heeft geraadpleegd en over de aard van zijn aankopen. De gebruiker kan deze cookies te allen tijde weigeren door in zijn browser de passende instellingen te kiezen. Deze weigering zal tot gevolg hebben dat de toegang tot bepaalde functionaliteiten die door de partnerbedrijven van https://www.vodka-poliakov.com worden aangeboden, wordt verhinderd.
 • De sociale netwerkknoppen: https://www.vodka-poliakov.com stelt de internetgebruikers deelknoppen zoals Facebook en Instagram ter beschikking (zie paragraaf “Plugins voor sociale netwerken” hieronder).

 

 Cookiebeheer

Voor het beheer van cookies en van uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser waar u kunt zien hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

 

Cookies uitschakelen via de belangrijkste browsers:

Internet Explorer

 • Selecteer in het menu “Extra” de optie “Internetopties”.
 • Klik dan op het tabblad “Privacy”.
 • Klik op de knop “Geavanceerd”.
 • Vink “Cookies per sessie altijd toestaan” uit en stel in hoe de cookies mogen worden verwerkt. Klik op “OK”.

Mozilla Firefox

 • Klik in het menu bovenaan de pagina op “Gereedschap” en vervolgens op “Opties”.
 • Selecteer het tabblad “Privacy en beveiliging”.
 • Stel het menu “Geschiedenis” in, klik op “Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis”.
 • Schakel het vakje “Cookies van derden accepteren” uit en sla uw voorkeuren op door op “OK” te klikken.

Google Chrome

 • Klik in het menu op “Instellingen” en vervolgens op “Geavanceerde instellingen tonen”.
 • Selecteer het tabblad “Privacy” en vervolgens het menu “Inhoudsinstellingen”.
 • Vink het vakje “Blokkeer cookies en gegevens van websites van derden” aan en sla uw voorkeuren op door op “OK” te klikken.

Safari

 • Klik in het menu bovenaan de pagina op “Safari” en vervolgens op “Voorkeuren”.
 • Klik op het tabblad “Privacy”.
 • Schakel het vakje “Cookies accepteren” uit en sla uw voorkeuren op.

 

Uitschakelen via een interprofessioneel platform

U kunt ook verbinding maken met de website Youronlinechoices, die wordt aangeboden door professionals op het gebied van digitale reclame, gegroepeerd binnen de European Digital Advertising Alliance (EDAA) en in Frankrijk beheerd door het Interactive Advertising Bureau France. Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden professionals op het gebied van internetreclame en biedt een gecentraliseerde interface waarmee u cookies kunt weigeren of accepteren die kunnen worden gebruikt om de advertenties die op uw apparaat kunnen worden weergegeven, aan te passen aan de navigatie van uw apparaat: http://www.youronlinechoices.comfr/controler-ses-cookies/.

https://www.vodka-poliakov.com informeert de gebruiker dat deze procedure de weergave van advertenties op de websites die u bezoekt niet verhindert. Het zal alleen de technologieën blokkeren die het mogelijk maken om advertenties aan te passen aan uw interesses.

 

Webbakens

https://www.vodka-poliakov.com gebruikt webbakens op bepaalde pagina’s van de website om het aantal bezoekers van de pagina te tellen. Deze webbakens kunnen samen met sommige van onze zakenpartners worden gebruikt, met name om de effectiviteit van bepaalde advertenties te meten en te verbeteren. De informatie die via deze webbakens wordt verzameld, is anoniem en maakt het mogelijk om te weten hoeveel mensen bepaalde pagina’s van de website bezoeken, om de gebruikers van de website beter van dienst te zijn.

 

Plugins voor sociale netwerken

De website maakt gebruik van social netwerk plug-ins zoals Facebook, Instagram (hierna de “sociale netwerken”). Als de gebruiker bijvoorbeeld tijdens het surfen op de website verbonden is met Facebook, kan Facebook zijn bezoek rechtstreeks koppelen aan zijn Facebook gebruikersaccount, zelfs als de gebruiker de deelknop niet heeft gebruikt. Als de gebruiker via de plug-ins een interactie aangaat, bijvoorbeeld door op de “Vind ik leuk” knop te klikken of een opmerking achter te laten, wordt de betreffende informatie op een Facebookserver verzonden en opgeslagen. Ze worden gepubliceerd op de Facebookaccount van de gebruiker.

https://www.vodka-poliakov.com beheert geen gegevens die via knoppen door sociale netwerken worden verzameld. De gebruiker moet het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens dat door de betrokken sociale netwerken wordt gepubliceerd, lezen om te weten hoe de door hen verzamelde gegevens worden verwerkt en gebruikt en wat de mogelijkheden zijn om zijn privacy te beschermen. Als de gebruiker niet wil dat het sociaal netwerk de via https://www.vodka-poliakov.com verzamelde informatie koppelt aan zijn gebruikersaccount op het sociaal netwerk, moet hij uitloggen bij het sociaal netwerk voordat hij de website raadpleegt.

Veiligheidsmaatregelen die https://www.vodka-poliakov.com neemt voor ter bescherming van persoonsgegevens: https://www.vodka-poliakov.com implementeert alle technische middelen in overeenstemming met de goede technische praktijken om de integriteit, de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te handhaven en met name om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk worden voor onbevoegde derden.

 

Fraudepreventie en -bestrijding

De verzamelde gegevens worden ook gebruikt in het kader van de preventie en de bestrijding van fraude, in het bijzonder de fraude met kredietkaarten. https://www.vodka-poliakov.com behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens die de klant bij het plaatsen van de bestelling heeft verstrekt, te controleren en alle maatregelen te nemen die nodig worden geacht om na te gaan of de persoon van wie de bankrekening wordt gedebiteerd, de persoon is die de bestelling heeft geplaatst, om frauduleuze betaling te voorkomen. Deze verificatie kan de vorm aannemen van een verzoek om een bewijs van identiteit en/of woonplaats.

 

Bij gebrek aan een negatief antwoord van de klant behoudt https://www.vodka-poliakov.com zich het recht voor om de bestelling van de klant te annuleren.

 

Aanwerving en sollicitaties

De verzamelde persoonlijke informatie wordt elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Franse wet van 6 januari 1978 met het oog op het beheer en de opvolging van de sollicitaties via de rekruteringssoftware op onze website. De verwerkingsverantwoordelijke is de vennootschap C.E.P.P. (zie “Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke”).

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor het gebruik van https://www.vodka-poliakov.com en worden bewaard voor een periode van 2 jaar vanaf het laatste contact met de kandidaat.

In overeenstemming met de gewijzigde Franse wet van 6 januari 1978, hebben de kandidaten het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. De kandidaat kan bezwaar maken tegen de onthulling van zijn contactgegevens. Hiervoor kan de kandidaat een e-mail schrijven naar vodkapoliakovlm@gmail.com.

Hij moet zijn volledige naam en postadres vermelden. Het verzoek moet worden ondertekend en het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Vervolgens zal hem binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek een antwoord worden toegezonden, waarbij de poststempel als bewijs geldt.